Skip to content

Detta är en sammanfattning av valda delar av det som finns på sidan.

72 windows-deltagare i Burundi, Afrika

OM 72 WINDOWS

Hur allt startade

När jag besökte Kenya och Burundi på hösten 2019 såg jag den verkligheten att få vanliga medlemmar har biblar. Få pastorer har någon formell biblisk utbildning. De flesta predikar vad de har hört någon annan säga, men få känner till Guds ord i en mer fullständig mening av det ordet. Men folk är nyfikna!

Att kika genom fönster

Varför började vi detta bibliska fönsterkikande? För det är vad “72 windows-planen” handlar om. Det uppstod ur ett väl etablerat om än något olyckligt faktum. Hundratusentals kyrkobesökare kommer för att höra många tusen predikanters budskap. Och mest tittar de in genom ett utvalt fönster: ”Dagens text”, och ser kanske in i ett sanningens rum, men genom att enbart titta in genom fönstret kommer man inte in i rummet! ”

Fönsterkikande är då en sann beskrivning av mycket av den predikan som pågår i kyrkor av alla slag som berör ca 2 miljarder troende av många olika nyanser och nyanser. Människor visas vad de kan ha, men få går in i de löftena som beskrivs. “De har förts ut, men kommer aldrig in.”

Att förbättra bibelkunskapen

Så hur skulle vi kunna hjälpa till att använda denna nyfikenhet för att förbättra folkets bibelkunskap? Om vi vill att de ska se hela omfattningen av Guds plan i Bibeln måste vi få dem att läsa hela Bibeln. Om de aldrig ser helheten, så är detaljerna inte begripliga heller. Man kan inte bygga ett hus med en tegelsten. Först måste du se hela byggnadssplanen, och inkörsporten till det är att ”fönstertitta”.

72 windows blir till

Tron kommer av att höra

Människor i allmänhet har inga egna biblar. Men de är inte heller tillräckligt ivriga att arbeta för att få en såvida de inte är sugna på det. Så hur gör vi människor hungriga efter ordet? ”Var ivriga att ge plats åt den offentliga läsningen av ordet”, sade aposteln Paulus. “Låt Kristi ord bo rikligen i er”, tillade han. “Tron kommer av att höra, och att höra kommer av Guds ord.”

Om det finns en bibel tillgänglig kan en grupp på 12-15 personer bjudas in att delta i en upptäckt av Guds återlösningsplan genom dessa 72 fönster. Det är aldrig en föreläsningsplan. Det är en plan för att läsa, begrunda och lyssna på ordet och förstå det av människorna tillsammans. “Vi ser alla delvis”. Ingen ser hela sanningen på egen hand. Men tillsammans… “Jag är helt övertygad om er att ni alla är fyllda av godhet och kunskap och kan förmana varandra.” Paulus skrev på det sättet till en kyrka han aldrig hade träffat. Men han hade träffat några från den där kyrkan i Rom som berättade för honom om en kyrka där de som föddes på nytt hungrade efter kunskapen som gjorde att de kunde både förstå sanningen och föra den vidare till andra människor.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

S: När du har följt 72-planen och slutfört den kommer du inte en enda gång att ha hittat begreppet “kyrkosamfund” i hela Bibeln. Alla samfund sägs härröra från sin egen förståelse av Bibeln. Men varken Bibeln eller Herren själv erkänner deras legitimitet. Det finns ingen specifik konfessionell fördom bakom detta arbete. Urvalet av 72 är dock helt mitt eget, och jag är säker på att många skulle ha kommit att välja annorlunda. Men det här är vad jag leddes till att sammanställa.

F: Hur går vi vidare från 72Windows-planen

S: Nästa uppsättning studier som är tillgängliga för tryckning och distribution är de sexton studierna “Alfa till Omega” där du kommer att jämföra de första och sista böckerna i Bibeln. Syftet är att om du ser början på allt och slutet på dem tillsammans, så kommer du att se den Helige Andes Mästarsinne bakom hela Bibelns 66 böcker. Att se Bibeln i sin helhet tillåter dig inte längre att behandla Bibeln som om den vore en lös sammansättning av tegelstenar som du bygger alla slags torn med.

F: Vad menas med att säga att det inte är en serie föreläsningar? 

S: Syftet med 72-planen är att göra män och kvinnor, pojkar och flickor bekanta med Guds ord själva. Vi litar på att de kan och är villiga att ledas av Ordet och Anden till den levande Herren Jesus Kristus. När någon förvandlar dem till sina föreläsningar skulle det begränsa upptäckten av sanningen till enbart den föreläsaren och avsevärt inskränka förståelsen för många. Den bibliska sanningen är att vi alla bara ser delvis. Om bara en del tillåts berätta vad de tror att de ser i Ordet, då kommer människor att få sin förståelse endast från en källa.

F: Ska vi bjuda in icke-troende att delta i en serie av sådana studier? 

S: Uppenbarligen behöver en grupp som består av icke-troende en troende för att leda den. Det som är andligt kan inte förstås utan Anden som tolk. Men genom att läsa ordet kan Anden övertyga läsaren om sanningen, och så går människor med i gruppen av nyfikenhet och många kommer till en frälsande tro på Kristus genom Kristi ord. Vi kommer till Ordet för att Herren ska komma till oss. Den personliga interaktionen mellan människor ger möjlighet till personligt vittnesbörd och det är sann evangelisation.

F: Kan vi behålla materialet eller vill du att det ska användas för en annan grupp människor? 

S: Till en början trodde vi att när folk väl hade gjort fönstret så skulle de ha sett sitt behov av Bibeln eftersom planen inte ersätter den. Men vi får veta att många vill behålla den för sin framtida läsning av Bibeln. Med det sagt uppmuntrar vi alla som har blivit välsignade genom att göra 72 windows att hitta sättet att som ett offer till Gud sponsra produktionen av en kopia åt någon annan. Kostnaden kommer att motsvara cirka 2 USD. Inte mycket om det leder en människa till evigt liv.

KONTAKT

“Vill du veta mer om 72 windows? Tveka inte att höra av dig till mig.”

TEDDY DONOBAUER
Grundare och författare

“Vid frågor om hemsidan och dylikt så kontaktar du mig.”